Povezanost stresa in izgorelosti z absentizmom in fluktuacijo zaposlenih

Raziskovanje stresa in izgorelosti je zelo aktualno področje, ki ima še posebej v času gospodarske in finančne nestabilnosti velik pomen, saj je tesno povezana s stroški podjetij, povezanih z izostajanjem delavcev na delovnem mestu in fluktuacijo kadrov. Več o tej temi je v diplomskem delu raziskoval Gregor Vovko.