Merjenje kompetenc: metoda ocenjevalnega centra v teoriji in praksi (Eva Boštjančič, urednica, 2011)

Knjiga Merjenje kompetenc: metoda ocenjevalnega centra v teoriji in praksi sistematično, poglobljeno in praktično predstavlja selekcijsko in razvojno metodo ocenjevalnega centra kot metodo ocenjevanja kompetenc. Knjiga je namenjena praktikom, ki delajo na kadrovskem področju in želijo dobiti osnovno znanje o tej metodi. Koristna bo za tiste, ki metodo že poznajo, vendar bi radi pridobili dodatne informacije o njeni uporabnosti in merskih značilnostih. Znanstveniki bodo knjigo lahko uporabili kot izhodišče za snovanje novih raziskav, saj je v njej sistematično predstavljena klasična in sodobna strokovna ter znanstvena literatura o ocenjevalnih centrih. Vsi, ki so to metodo že uporabljali in sami iskali ali celo oblikovali različne naloge, bodo v knjigi našli zanimive primere praktičnih nalog, sestavljenih iz kratkega opisa, navodil za izvedbo in ocenjevalnih lestvic.

Kratek pregled kazala knjige:

  • Uspešno delo z zaposlenimi
  • Kompetence v teoriji in praksi
  • Merjenje kompetenc
  • Metoda ocenjevalnega centra
  • Naloge ocenjevalnega centra
  • Primeri nalog ocenjevalnega centra
  • Povratna informacija v ocenjevalnem centru

Dostopen je tudi izsek iz knjige.