Doživljanje stresa na delovnem mestu in medgeneracijske razlike

Diplomsko delo raziskuje doživljanje stresa delavcev, ki pripadajo trenutno zaposlenim generacijam, tako na individualni kot na organizacijski ravni. V raziskavi ugotavljajo, kateri dejavniki stresa na delovnem mestu predstavljajo močnejše stresorje za posamezno generacijo, in razlike v spoprijemanju s stresom pri različnih generacijah. Več o tej temi si lahko preberete v diplomskem delu Zdenke Kres.