Biti etičen in hkrati biti učinkovit – zahtevna naloga na kadrovskem področju

Eva Boštjančič v reviji Panika razglablja o etiki na delovnem mestu. O slednji se je začelo govoriti v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko so postale pomembne pravice zaposlenih, ki so se razvile znotraj pravnega okolja (pravica do povratne informacije, pravica do poštene obravnave glede na njihov spol, raso, versko prepričanje… pravica do zaupnosti pri zbiranju podatkov o zaposlenih). Hkrati pa se je širilo zavedanje povezanosti med ravnanjem z zaposlenimi in njihovo učinkovitostjo, s čimer je postalo etično vedenje nekaj, kar je dobro tako za poslovanje kot za ljudi. Če delo kadrovskega strokovnjaka opravlja psiholog, je eden najbolj jasnih odgovorov o etičnih dilemah seveda etični kodeks, tako Kodeks kadrovske etike kot tudi Psihološki etični kodeks. Slednji je seveda dinamičen dokument, ki ga je potrebno prilagajati in dopolnjevati glede na spremembe na določenem strokovnem področju.

Več o zakonodaji si lahko preberete v Etiki in zakonodaji, celoten članek pa si lahko preberete tukaj.