Razlike v percepciji vodstvenih stilov in spoprijemanju s stresom med redno zaposlenimi in študenti

Vodje s svojimi stili vodenja podrejenih vplivajo na njihov način spoprijemanja s stresom, ki ga prednje postavljajo zahteve delovnega mesta. Več o tej temi si lahko preberete v diplomskem delu Aleša Pogačnika.