Poslovni procesi v vrtincu etike, vrednot in moralne odgovornosti

Doc. dr. Eva Boštjančič je imela na Mednarodni poslovni konferenci predavanje z naslovom Poslovni procesi v vrtincu etike, vrednot in moralne odgovornosti. Rdeča nit predavanja je bila misel, da morajo biti organizacijske vrednote realne in kredibilne, saj vplivajo na veliko več kot le na zadovoljstvo. Po sprejetju ustreznih vrednot se namreč zmanjša fluktuacija, zaposleni zaznavajo delovno okolje kot manj stresno, posledično pa se pojavlja tudi manj psihosomatičnih simptomov.