Odnos med posameznikovo časovno perspektivo in njegovim zadovoljstvom pri delu

Namen študije je bil raziskati odnos med dimenzijami časovne perspektive in zadovoljstvom pri delu. Več o tej temi si lahko preberete v diplomskem delu Nike Koračin.