Metoda ocenjevalnega centra v Sloveniji (magistrsko delo)
HRM / Selekcijski postopek

Metoda ocenjevalnega centra v Sloveniji (magistrsko delo)

Sistematičen pregled literature kaže na vse pogostejšo uporabo metode ocenjevalnega centra tako v mednarodnem kot tudi v slovenskem prostoru. Kljub vse večjemu zanimanju za metodo in njeni pomembnosti, le-ta še vedno ostaja precej neraziskana; še posebej v Sloveniji, kjer do pričujoče raziskave, sistematičen pregled razširjenosti ter načinov uporabe metode, še ni bil izveden. Kaj je … Nadaljujte z branjem

Merjenje kompetenc: metoda ocenjevalnega centra v teoriji in praksi (Eva Boštjančič, urednica, 2011)
Selekcijski postopek

Merjenje kompetenc: metoda ocenjevalnega centra v teoriji in praksi (Eva Boštjančič, urednica, 2011)

Knjiga Merjenje kompetenc: metoda ocenjevalnega centra v teoriji in praksi sistematično, poglobljeno in praktično predstavlja selekcijsko in razvojno metodo ocenjevalnega centra kot metodo ocenjevanja kompetenc. Knjiga je namenjena praktikom, ki delajo na kadrovskem področju in želijo dobiti osnovno znanje o tej metodi. Koristna bo za tiste, ki metodo že poznajo, vendar bi radi pridobili dodatne informacije o … Nadaljujte z branjem