Organizacijska kultura

Organizacijska kultura je večplasten in velikokrat nezaveden pojav v organizaciji, ki zajema prepričanja, vrednote, pričakovanja, stile vodenja in pristope k reševanju problemov, ki veljajo med zaposlenimi v nekem podjetju. Zaposlenim daje občutek identitete in nenapisane smernice obnašanja. Več o tem in o vprašalnikih, ki jo merijo, si lahko preberete tukaj.