Stili vodenja

Stil vodenja je relativno trajen vzorec ravnanja vodij in njihovega vplivanja na ljudi za doseganje skupnih ciljev. Skozi čas so se oblikovale številne teorije o samem načinu vodenja, ki so pogosto izpostavile najprimernejše stile vodenja v različnih situacijah, v odvisnosti od vodje in drugih sodelavcev. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to merijo, lahko najdete tukaj.