Izgorelost
HRM / Stres in izgorelost

Izgorelost

Izraz izgorelost prihaja iz besede “burnout”, ki pomeni izgoreti. Pojav pomeni stanje kronične utrujenosti, depresije in frustriranosti, do česar pride, ker je oseba predana neki ideji (načinu življenja ali odnosu), pri čemer ne doseže pravega cilja oziroma ne dobi pričakovane nagrade. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki jo merijo, lahko preberete tukaj. Nadaljujte z branjem

Integriteta in avtonomija na delovnem mestu
HRM

Integriteta in avtonomija na delovnem mestu

Z besedno zvezo “ocenjevanje integritete” imamo v kontekstu psihologije dela v mislih ocenjevanje iskrenosti, zanesljivosti, vestnosti in odkritosti na delovnem mestu. Avtonomija na delovnem mestu pa predstavlja svobodo, ki jo imajo posamezniki pri izvajanju nalog na delovnem mestu, vključno s svobodo pri organiziranju časa, sprejemanju odločitev ter izbiro delovnih metod. Več o tej temi in … Nadaljujte z branjem

Inovativnost na delovnem mestu
HRM / Pozitivno organizacijsko vedenje

Inovativnost na delovnem mestu

Pojem inovativnosti je v vsakdanjemu življenju zelo tesno povezan s pojmom ustvarjalnosti, vendar med obema obstajajo razlike. Ustvarjalnost lahko opišemo kot proces produciranja novih idej, inovativnost pa je povezana s proizvajanjem in sprejemanjem novih, uporabnih idej ter njihovo implementacijo. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki jo merijo, si lahko preberete tukaj. Nadaljujte z branjem