Delovna učinkovitost

Delovna učinkovitost je področje, ki se nanaša na rezultate oziroma na proizvodne učinke tako posameznega delavca kot celotne organizacije/podjetja. Ocenjevanje delovne učinkovitosti je za organizacijo pomembno, saj ji omogoča pregled nad delovanjem zaposlenih, zaposlenemu pa neposredno nudi povratno informacijo o njegovih delovnih učinkih. Več o tem pojmu in o vprašalnikih, ki ta pojem merijo, lahko najdete tukaj.