Delovna uspešnost

Delovna uspešnost predstavlja kakovost opravljanja delovnih nalog, ocenjevanje uspešnosti pa je za organizacije pomembno, saj omogoča oblikovanje plačilnega sistema, nagrajevanja in drugih kadrovskih odločitev. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki jo merijo, lahko najdete tukaj.