Narcisizem in vodenje

Piše: Petra Krašovec

Znano je, da imajo narcistični posamezniki visoko težnjo k moči in uspehu, potenciran in grandiozen smisel za samopomembnost in malo empatije ali skrbi za občutke in potrebe drugih. Pa vendar ali te lastnosti narcisov pripomorejo k temu, da so boljši vodje?

Raziskave kažejo, da naj bi imel narcisizem poseben vpliv na stile vodenja zaposlenih v podjetju. Narcisistični posamezniki naj bi bili tako bolj nagnjeni k temu, da zavzamejo vodilna mesta v podjetjih, ta povezava pa je bila pojasnjena s povezavo ekstravertnosti in narcisizma. Narcisistični posamezniki naj bi bili bolj ekstravertni in zato imeli več možnosti, da postanejo vodje v podjetjih, saj je takšno vedenje na vodilnih položajih večinoma zaželeno. Dokazano je bilo tudi, da ko so narcisi sami poročali o svojih dosežkih in vodstvenih sposobnostih so svojo učinkovitost zaznali višjo kot takrat, ko jih je ocenjevala okolica. Komponente narcisa, ki se izražajo zaradi njegove ekstravetnosti so avtoriteta in eksibicionizem oziroma težnja po tem, da so posamezniki v središču pozornosti in pritehnejo pozornost. Narcisizem se prav tako izraža v tem, da so ti posamezniki bolj dominantni in samozavestni.

Vodilni naj bi bili najbolj uspešni takrat, ko je pri njih narcisizem izražen v srednji meri in ne takrat, ko je narcisizem preveč ali premalo izražen. Torej je najbolje, če je narcisizem v organizacijah moderiran. Raziskave so tudi pokazale, da se slabe lastnosti narcisov pokažejo šele po določenem času vodenja in da njihove pozitivne lastnosti, kot so ekstravertnost najbolje vplivajo, ko je skupina, ki jo vodijo nova in še ni imela predhodnega vodje.

Opazno je, da sta ravno zaupanje vodilnih v podjetju in prevlada, ki sta značilnosti narcizma, tisti lastnosti, ki navdihujeta skupino zaposlenih, da izberejo narcisa, da jih vodi. Produktivni narcisi so vizionarji, njihove ideje pa predstavljajo navdih mnoge zaposlene, zato so te njihove značilnosti hkrati tudi njihove prednosti pri vodenju skupine. Kot vizionarji, narcistični voditelji vedno vidijo celotno sliko in prepustijo analiziranje drugim. Če jim pravila niso po godu, jih ignorirajo ali spremenijo. Njihove vizije so velike in so navdihnjene iz njihove osebne potrebe po moči. So tudi zelo karizmatični in tudi ta njihova lastnost pripomore k temu, da hitreje zavzamejo vodstvene pozicije.

Ker je narcisa na zaposlitvenem intervjuju težje prepoznati, se morajo pred začetkom intervjujev v podjetju posvetovati o temu, kako bodo naredili intervju čimbolj objektiven. Najbolj priporočljivo je kreativno in raznoliko izvajanje intervjujev, saj se lahko pri nestrukturiranih intervjujih narcisi prikažejo v zelo dobri luči, saj delujejo zelo karizmatično in tako hitreje prepričajo vodilne na razgovoru. Priporočljivo je tudi, da podjetja v selekcijske postopke vključujejo tudi lestvico narcisizma, pri čemer pa morajo biti pozorni na to, da je najboljši rezultat srednja mera narcisizma pred nizko in visoko izraženim.

Kadar se na vodstvenih pozicijah srečamo z narcisističnimi posamezniki je torej pomembno, da se osredotočimo na krepitev njihovih pozitivnih lastnosti in da ti posamezniki prevzamejo naloge pri katerih pride do izraza njihova ekstravertnost, karizmatičnost in vizionarski pogled.

Vir: Grijalva, I., Harms, P., Newman, D., Gaddis, B., Fraley, C. (2014). Narcissism and Leadership: A Meta-Analytic Review of Linear and Nonlinear Relationships. Journal of Personnel Psychology, 68(1), 1-47.