Kakovostno staranje na delovnem mestu

Kakovostno staranje na delovnem mestu je skupek značilnosti, ki starejšim zaposlenim omogočajo doseganje želenih delovnih izidov. Na to pa so se osredotočile tudi avtorice raziskave v Sloveniji, ki so želele ugotoviti, ali je kakovostno staranje na delovnem mestu povezano medosebnimi odnosi in delovno zavzetostjo zaposlenih, starejših od 50 let. Ugotovitve kažejo, da so vse tri spremenljivke med seboj pozitivno povezane. Doseganje želenih delovnih izidov pri starejših zaposlenih je torej povezano z dobrimi medosebnimi odnosi in njihovo delovno zavzetostjo. Podrobnosti raziskave pa si lahko preberete v članku.