Vodenje s cilji

Vse organizacije obstajajo z nekim namenom in za doseganje tega namena najvišje vodstvo postavlja cilje, ki so skupni celotni organizaciji. V organizacijah, ki ne uporabljajo pristopa vodenje s cilji, je večina načrtovanja za dosego teh skupnih organizacijskih ciljev usmerjena od zgoraj navzdol. Načrti in cilji se prenašajo od najvišjih vodstvenih funkcij na nižje, podrejeni pa le prejemajo navodila o delovnih nalogah in odgovornostih. Pristop vodenja s cilji v proces prenosa načrtov in ciljev z enega organizacijskega nivoja na drugega vnaša element dialoga. Nadrejeni in zaposleni skupaj razvijejo skupino specifičnih ciljev, meril dosežkov in časovnih okvirjev, v katerih se zaposleni zavežejo k doseganju teh ciljev, to pa pomeni, da so potem tudi odgovorni za uresničitev teh ciljev.

Vodenje s pomočjo postavljanja ciljev tako olajšuje izpeljavo specifičnih ciljev (iz splošnih) na način, ki omogoča, da so le-ti preko vseh ravni organizacije med seboj smiselno porazdeljeni in medsebojno povezani. Več o vodenju s cilji pa si lahko preberete v seminarski nalogi Anamarije Bogolin.