Delovna zavzetost

Delovna zavzetost je pozitivno, izpolnjujoče, z delom povezano stanje, ki ga opisujemo kot vitalnost, predanost in vpetost. Njen pozitiven vpliv se odraža v boljšem opravljanju dela, v manjšem absentizmu, v večjem vlaganju truda na različna področja dela in v večjem zadovoljstvu pri samem delu. Več o tej temi in vprašalnikih, ki jo merijo, lahko preberete tukaj.