Delovno zadovoljstvo

Delovno zadovoljstvo je pozitivno emocionalno stanje posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanje stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki ga merijo, lahko najdete tukaj.