Dolgočasje na delovnem mestu

Dolgočasje na delovnem mestu lahko opredelimo kot začasno neprijetno čustveno stanje, ki se pojavi zaradi nezadostne uporabe posameznikovih fizičnih ali kognitivnih kapacitet pri delu in se odraža v pomanjkanju interesa za delo ter v težavah z osredotočanjem na trenutno aktivnost. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki ga merijo, lahko preberete tukaj.