Emocionalna inteligentnost in emocionalno delo

Emocionalna inteligentnost je zmožnost osebe, da se zaveda in prepoznava svoje ter tuje emocije, da je sposobna regulirati emocije in da jih uporablja v vsakdanjem življenju. Emocije imajo na delovnem mestu veliko vlogo. Več o tem in o vprašalnikih, ki ju merijo, si lahko preberete tukaj.