HRM / Čustva pri delu

Emocionalna inteligentnost in emocionalno delo

Emocionalna inteligentnost je zmožnost osebe, da se zaveda in prepoznava svoje ter tuje emocije, da je sposobna regulirati emocije in da jih uporablja v vsakdanjem življenju. Emocije imajo na delovnem mestu veliko vlogo. Več o tem in o vprašalnikih, ki ju merijo, si lahko preberete tukaj.