Inovativnost na delovnem mestu

Pojem inovativnosti je v vsakdanjemu življenju zelo tesno povezan s pojmom ustvarjalnosti, vendar med obema obstajajo razlike. Ustvarjalnost lahko opišemo kot proces produciranja novih idej, inovativnost pa je povezana s proizvajanjem in sprejemanjem novih, uporabnih idej ter njihovo implementacijo. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki jo merijo, si lahko preberete tukaj.