Integriteta in avtonomija na delovnem mestu

Z besedno zvezo “ocenjevanje integritete” imamo v kontekstu psihologije dela v mislih ocenjevanje iskrenosti, zanesljivosti, vestnosti in odkritosti na delovnem mestu. Avtonomija na delovnem mestu pa predstavlja svobodo, ki jo imajo posamezniki pri izvajanju nalog na delovnem mestu, vključno s svobodo pri organiziranju časa, sprejemanju odločitev ter izbiro delovnih metod. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki ju merijo, lahko preberete tukaj.