10 stvari, ki NE povečuje timske motivacije

Piše: Simona Klančnik

Veliko podjetij si prizadeva,da bi postorili vse kar je mogoče na področju motivacije zaposlenih. Tako se poslužujejo najema svetovalca, ki bo motiviral zaposlene, različnih oblik team buildinga ter mnogih HR ukrepov. Vendar nič od naštetega ne bo učinkovito, če člani skupine ne zaupajo vodstvu in drug drugemu.

maxteams1 trust3-250x187

Zaupanje je tema, ki je velikokrat preveč prezrta, ko govorimo o delu in odnosih na delovnem mestu. Predpostavljamo, da zaupanje ni tako zelo pomembno, a je v resnici gonilo vsakega posla in delovanja.  Če vam zaposleni ne zaupajo in vi ne zaupate njim, je želja po doseganju skupnih ciljev zgolj iluzija. Prav tako velja prepričanje, da lahko motiviramo zaposlene s pomočjo nagrad in kazni, a se ta pristop do sedaj ni izkazal za preveč učinkovitega. Če se člani ekipe bojijo posledic, ki jih bo prineslo nestrinjanje z vami, izražanje njihovega mnenja, čeprav ni v skladu z vašim, boste dosegli samo to, da se bodo z vami vedno strinjali, kljub morebitnim nespametnim predlogom. Se vam zdi, da je to pot do stick_figures_carry_xmark_800_clr_5957-e1345690693276uspeha? Tudi, če jim ponudimo nagrado, se stvari lahko slabo zaključijo. V kratkem času se bodo naučili, da jim nagrada pripada, če dobro opravijo delo, drugače pa dela ne bodo opravljali na tak način.  V vsakdanji praksi je mogoče zaslediti še več neustreznih ravnanj pri delu s skupino.

Ker se lahko iz napak drugih marsičesa naučimo, vam predstavljamo 10 načinov, kako lahko hitro uničite motivacijo vašega tima ter vam priporočamo, da se jim poskušate izogibati:

  1. Kadar govorite s člani ekipe, govorite samo o njihovih zadolžitvah, ciljih, ne spregovorite pa o tem, kako naj te cilje dosežejo, na kateri cilj bi se oni radi osredotočili na prvem mestu, ipd. Najboljši način kako demotivirati posameznike je, da jih obravnavate kot ”opremo”, ki vam samo pomaga doseči cilj, namesto, da bi jih cenili kot odlične sopotnike.
  2. Ne omogočite članom ekipe, da bi imeli vpogled v oddelčne ali organizacijske plane in načrte. Kako naj bodo ljudje motivirani za opravljanje dela, ki morda sploh ne podpira organizacijskih ciljev in morda sploh ne vodi k doseganju končnega cilja?
  3. Obravnavajte člane glede na stopnjo priljubljenosti in potem te vloge menjavajte, da ljudje ne bodo vedeli kdaj delajo dobro, kdaj slabo in ali jim celo grozi odpuščanje. Ko ljudje ne vedo, na katerem mestu se nahajajo tudi ne vedo ali naj bodo sploh motivirani za delo ali ne.
  4. Sledite principu, da bo kazen pripeljala ljudi do spoznanja, da je vredno delati več in bolje. V tem stilu deluje naslednja izjava: Če ne boš opravil tega dela, bom našel nekoga, ki ga bo veseljem opravil namesto tebe!
  5. Ko ekipa osvoji zastavljen cilj, tega kot vodja sploh ne omenite. Namesto tega izpostavite kaj bi lahko naslednjič naredili bolje.
  6. Ko ste v pisarni, imejte vrata zaprta in ignorirajte maile, sporočila ostalih članov. Počasi se bodo ljudje nehali obračati na vas in to jim tudi ne gre zameriti.
  7. Preprečite, da bi lahko člani ekipe gojili prijateljstva, poznanstva v drugih ekipah. V takšnem primeru se bodo osredotočili na socialne interakcije namesto na reševanje problemov. Raje se bodo odločili za zabavo in delali samo minimalno.
  8. Obremenite zaposlene z nalogami, ki niti v najboljših pogojih niso izvedljive. Tako jih boste morda prepričali, da ne glede na to, koliko dela opravijo, so vedno zadaj. Ta misel jih bo motivirala, da morajo delati še več in bolje.
  9. Oblikujte pravila vedenja in ravnanja na delovnem mestu, ki bodo temeljila samo na vaših prepričanjih. Potem pa se potrudite, da poskušate ljudi ujeti pri spornem početju in jih opozorite, da njihova zaposlitev visi na tanki nitki.
  10. Za zaključek pa povejte svojim zaposlenim, da so nadomestljivi, ker njihovo delo za podjetje ni ključnega pomena. Zagotovo se bodo potrudili še bolj in delali motivirano za nekaj kar ni cenjeno in priznano s strani vodstva in sodelavcev.

Če povzamemo bistvo današnjega prispevka v en stavek, bi se ta glasil: Gradite dobre odnose s člani ekipe, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanj, in jim dovolite, da postanejo vaši čudoviti sopotniki na poti proti ciljem ter motivacija v vaši ekipi ne bo več predstavljala problema!

stick_figure_drawing_thank_you_400_clr

Vir:

Ryan, L. (2016). Ten Ways To Kill Your Team’s Motivation Without Even Trying. Pridobljeno, 14.6.2016, na spletni strani: http://www.forbes.com/sites/lizryan/2016/06/12/ten-ways-to-kill-your-teams-motivation-without-even-trying/2/#6f4469372518