Delovna zavzetost

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Karmen Novak, Iris Poklar, Katarina Kastelic, Rok Podgorelec, Vid Šubic in Žan Kovačič so posneli kratek film z naslovom Delovna zavzetost. Posebna zahvala pa gre Binetu Gegiču in Nini Knapič za pomoč pri montaži.

V filmu predstavljajo delovno zavzetost, ki je izpolnjujoče, z delom povezano stanje duha, za katerega so značilne energičnost, predanost in zatopljenost v delo. Zavzeti zaposleni imajo visoko zaupanje v lastno učinkovitost, se bolj trudijo in delo opravijo bolj kakovostno. K sami zavzetosti zaposlenega veliko pripomore tudi nadrejeni s sprotnimi povratnimi informacijami in reševanjem problemov ter poslušanjem predlogov.

Vabljeni k ogledu!