Invalidnost na delovnem mestu

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Sandra Antolović, Sanja Kovačić, Anja Pušnik, Martina Škoberne in Tjaša Rome so posnele kratek film z naslovom Invalidnost na delovnem mestu. Posebna zahvala pa gre Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) za vse posredovane informacije.

V kratkem filmu predstavljajo težave s katerimi se srečujejo invalidi pri iskanju zaposlitve, ter pozitivne posledice zaposlovanja invalidov, tako za njih, kot za njihove delodajalce.

Vabljeni k ogledu!