Generacija Y na trgu dela

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Vesna Šušteršič, Ksenija Zečević, Andraž Grulja in Žan Mlinarič  so posneli kratek film z naslovom Generacija Y na trgu dela. Posebna zahvala pa gre tudi vsem pripadnikom generacije Y, ki so sodelovali v spletni anketi. Deli njihovih odgovorov so bili vključeni v video in predstavljajo njegovo dodano vrednost. Hvala vsem!

V filmu predstavljamo nekaj lastnosti pripadnikov generacije Y, vezanih na njihovo zaposlovanje. Orisali smo, kaj lahko od pripadnikov te generacije pričakujejo delodajalci, česa si želijo pripadniki generacije Y na delovnem mestu, kaj jih za delo motivira in kaj od dela odvrača. Na koncu videa smo kot spodbudo za razmislek vključili še prednosti in izzive, ki jih pripadniki generacije Y prinašajo s seboj na delovno mesto.

Vabljeni k ogledu!