Značilnosti in razvoj tima

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Karin Grgurić, Kaja Meh, Katarina Menoni, Eva Škofic in Maj Straus so posneli kratek film z naslovom Značilnosti in razvoj tima. Posebna zahvala pa gre tudi  IMB Slovenija za uporabo prostorov.

V filmu smo želeli na konkretnem primeru predstaviti kako poteka razvoj tima, skozi katere faze gremo pri delu v timu. Ob ogledu filmčka lahko izveste tudi kakšne prednosti ima lahko delo v timu in kaj ugotavljajo raziskave.

Vabljeni k ogledu!