Nakupovalno vedenje mladostnikov v Sloveniji

Glavni namen študije Nuše Tadenc je bil raziskati stališča do programov oziroma nagrajevanj zvestobe, ki jih ponujajo trgovci z izdelki široke potrošnje. Pridružen namen je bil raziskati nakupovalno vedenje in dejavnike izbire trgovine izdelkov široke potrošnje.

Izpeljane so bile tri fokus skupine s skupno dvaindvajsetimi udeleženci različnih starosti, spola in izobrazbe, homogene po kritetiju statusa izobraževanja (dijaki in študentje). Izkazalo se je, da udeleženci oblikujejo bipolaren odnos do programov oziroma nagrajevanj zvestobe; izražajo nekoliko bolj pozitivno stališče do trgovinskih kartic in pretežno negativno stališče do zbiranje nalepk. Kot najbolj všečne elemente in zaznane koristi programov zvestobe naštevajo tiste, ki omogočajo prihranek, in to sta takojšnji popust in boniteta. Kot najbolj všečne nagrade dojemajo tiste, ki so brezplačne, kakovostne in uporabne. Kot najpomembnejša dejavnika izbire trgovca sta se izkazala cena in kakovost oziroma razmerje med kakovostjo in ceno.

Več o diplomski nalogi si lahko preberete tukaj.