Starejši zaposleni

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Anja Negovec, Vanja Bunderla, Sanja Karas, Tara Klun, Herman in Alenka Bunderla, Roman in Goran Sarjaš, Marko Čikić, Dominik Černi, Nastja Gabor so posneli kratek film z naslovom Starejši zaposleni.

V kratkem filmu boste izvedeli, kdo so starejši zaposleni, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti zaposlovanja le-teh posameznikov ter kaj lahko naredi delodajalec, da jim omogoči uspešnejšo vključevanje v organizacijo.

Vabljeni k ogledu!