Stili vodenja
HRM / Vodenje

Stili vodenja

Stil vodenja je relativno trajen vzorec ravnanja vodij in njihovega vplivanja na ljudi za doseganje skupnih ciljev. Skozi čas so se oblikovale številne teorije o samem načinu vodenja, ki so pogosto izpostavile najprimernejše stile vodenja v različnih situacijah, v odvisnosti od vodje in drugih sodelavcev. Več o tej temi in o vprašalnikih, ki to merijo, … Nadaljujte z branjem

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem
Delo-družina / HRM

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem

Ravnovesje med delom in (zasebnim) življenjem je posameznikova zaznava, da so aktivnosti znotraj in izven službe/dela usklajene in omogočajo rast v skladu s posameznikovimi trenutnimi prioritetami. Vpliv med delom in zasebnim življenjem je dvosmeren in dvorazsežen: iz dela na zasebno življenje in obratno, lahko je pozitiven ali negativen vpliv. Več o tej temi in o … Nadaljujte z branjem

Psihološka pogodba
Odnosi z zaposlenimi

Psihološka pogodba

Psihološka pogodba predstavlja individualne predstave zaposlenega in delodajalca o pogojih njunega odnosa, ki niso zajeti v formalni pogodbi o zaposlitvi, ter se oblikuje na podlagi obljub, danih v odnosu med delavcem in delodajalcem, ter nekaterih drugih dejavnikov (npr. pretekle prakse, osebnostne značilnosti in prepričanja posameznika). Več o tem in o vprašalnikih, ki jo merijo, lahko … Nadaljujte z branjem

Odhajanje delavcev (fluktuacija)
HRM

Odhajanje delavcev (fluktuacija)

Fluktuacija je pojav, ki opisuje odhajanje delavcev, zaposlenih v organizaciji, ki imajo namen skleniti delovno razmerje v kakšni drugi organizaciji, pri tem pa se ta odhod kaže kot nadomestna potreba. Fluktuacija je sicer do določene mere normalna, vendar ne do stopnje, ko začne negativno vplivati na procese dela in učinkovitosti organizacije. Več o tem in … Nadaljujte z branjem