Povezanost stilov vodenja z nekaterimi dejavniki delovnega okolja in spoprijemanje s stresom zaposlenih

Stil vodenja vodij predstavlja pomemben del delovanja organizacije, tudi za zaposlene. V porastu pa je tudi zanimanje za stile vodenja in različne vidike na nivoju zaposlenih. Več o tej temi si lahko preberete v diplomskem delu Maje Pezdir.