Športni podatki lahko informirajo raziskave in prakso v organizacijah

Področji organizacije in športa sta si podobni v marsikaterem pogledu. Eden priljubljenih primerov izposojanja pogledov med njima je zaslovel v knjigi in filmu Moneyball (Lewis, 2003). pri izbiri in razvoju baseball igralcev so uporabili velike baze podatkov, analizo in statistiko, vsa ta področja pa so pravzaprav zelo pomembna tudi za organizacije, poslovne in menedžment strokovnjake in praktike. Vendar pa organizacije še niso v celoti integrirale izkušenj in spoznanj na področju športa za poročanje o svojih lastnih raziskavah in praksi.

V zadnjem času so Day, Gordon in Fink (2012) organizirali in pregledali študije iz literature upravljanja in predlagali, da bi veliko pridobili s teženjem k temu, da razumejo organizacijo skozi prizmo športa. Tako na primer kontekstualne podobnosti med organizacijami in športom ponujajo različne ugodnosti ko šport uporabimo pri študijah dela in organizacije. Timi na igrišču ali v sejni sobi so na primer ciljno usmerjeni in jih sestavljajo zmogljive osebe (Katz, 2001). Podobno igralci in zaposleni poročajo nadzorniku oziroma menedžerju, vzpostavljajo formalne in neformalne statusne hierarhije, morajo učinkovito sodelovati in so ocenjeni in nagrajeni glede na njihov prispevek h končnemu uspehu. Poleg tega so športni podatki objektivni in hitro dostopni, kar lahko nudi organizacijam in njihovim praktikom dragocene možnosti posploševanja ugotovitev iz športa v podjetja in organizacije. Nedavna znanstvena literatura je prispevala k temu trendu, saj objavljajo dokumente, ki uporabljajo športne podatke (npr. Avery, Tonidandel, in Phillips, 2008; Barnes, Reb, in Ang, 2012; Ertug in Castellucci, 2013; Humphrey, Morgeson, in Mannor, 2009; Hunter, Cushenbery, Thoroughgood, in Ligon, 2011; Resick, Whitman, Weingarden, in Hiller, 2009). Kljub temu so znanstveniki nekoliko počasni pri sprejemanju športnih podatkov v svoje raziskave ter namenijo omejeno pozornost preseku med športnimi podatki in organizacijskimi raziskavami in prakso.

Vir: Gentry, W. A., Hoffman, B. J. in Lyons B. D. (2013). Box Scores and Bottom Lines: Sports Data Can Inform Research and Practice in Organizations. Journal of business and psychology special issue call for proposals

Več o tej tematiki najdete v:

  • Avery, D. R., Tonidandel, S., in Phillips, M. (2008). Similarity on sports sidelines: How mentor-protégé sex similarity affects mentoring. Sex Roles, 58(1-2), 72-80.
  • Barnes, C. M., Reb, J., in Ang, D. (2012). More than just the mean: Moving to a dynamic view of performance-based compensation. Journal of Applied Psychology, 97, 711-718.
  • Day, D. V., Gordon, S., in Fink, C. (2012). The sporting life: Exploring organizations through the lens of sport. The Academy of Management Annals, 6, 397-433.
  • Ertug, G., in Castellucci, F. (2013). Getting what you need: How reputation and status affect team performance, hiring, and salaries in the NBA. Academy of Management Journal, 56, 407-431.
  • Humphrey, S. E., Morgeson, F. P., in Mannor, M. J. (2009). Developing a theory of the strategic core of teams: A role composition model of team performance. Journal of Applied Psychology, 94, 48-61.
  • Hunter, S. T., Cushenbery, L., Throughgood, C., Johnson, J. E., in Ligon, G. S. (2011). First and ten leadership: A historiometric investigation of the CIP leadership model. The Leadership Quarterly, 22, 70-91.
  • Katz, N. (2001). Sports teams as a model for workplace teams: Lessons and liabilities. Academy of Management Executive, 15, 56-67.
  • Lewis, M. (2003). Moneyball: The art of winning an unfair game. New York: Norton.
  • Resick, C., Whitman, D., Weingarden, S., in Hiller, N. (2009). The bright-side and the dark-side of CEO personality: Examining core self-evaluations, narcissism, transformational leadership, and strategic influence.Journal of Applied Psychology, 94, 1365-1381.