Strateško vodenje v različnih kulturah

Kako ravnanje vodstva v organizacijah vpliva na uspešnost delavcev in njihov odnos? Knjiga Strategic Leadership Across Cultures: The GLOBE Study of CEO Leadership Behavior and Effectiveness in 24 Countries se dotika ravno tega vprašanja in je nepogrešljiva pri raziskovanju in delu na področjih globalnega in medkulturnega vodenja ter na področju raziskovanja v organizacijah. Knjiga na podlagi poročanja o raziskavi, pridobljeni v tretji fazi desetletnega projekta GLOBE, obravnava strateško vodstveno uspešnost izvršnih direktorjev in članov vodstvenih ekip v 24 državah, med drugim tudi v Sloveniji.

Avtorji ponujajo vrsto predlogov o izvršnem vodenju (temelji na enotni teoriji, ki je bila razvita po objavi prve GLOBE knjige) in te predloge tudi empirično preizkusijo. Predstavljajo dokaze, da je vodstvo pomembno in da družbena kultura vpliva na vrsto vodenja, ki je pričakovana in učinkovita.

Vir: House, R. J., Dorfman, P. W., Javidan, M., Hanges, P. J., Sully de Luque, M. F. (2014). Strategic Leadership Across Cultures: The GLOBE Study of CEO Leadership Behavior and Effectiveness in 24 Countries. United States of America: SAGE Publications, Inc.