PREDSTAVLJAMO KNJIGO Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž

O izdaji knjige lahko berete na povezavi, ob koncu prispevka pa ne spreglejte povezave do predstavitvenega videa!


Piše: Eva Boštjančič

Kako spodbujati zaposlene – psihološki pristopi od A do Ž je knjiga, v kateri med drugim najdete metode za iskanje idej (npr. hekaton, snovalsko razmišljanje, fokusne skupine), vsakodnevne metode za širjenje strokovnih kompetenc (npr. rotacija delovnih mest, metoda osvetlitve dela, metoda kanvas, intervizija), pristope, ki spodbujajo osebnostni razvoj zaposlenih (npr. metoda 360°, perspektivni pogovor), metode, ki jih lahko uporabimo v selekcijskih postopkih (npr. virtualni ocenjevalni center, karierni hitri zmenki), za izobraževanje (npr. medkulturno usposabljanje, resne igre, spletno izobraževanje) ter tehnike za sprostitev in samospoznavanje (npr. avtogeni trening, uravnavanje čustev).

Vsa poglavja v tej znanstveni monografiji so zasnovana enako. Na začetku, v povzetku poglavja, lahko bralec dobi prvi vtis o določenem pristopu in s kakšnim namenom se uporablja. Nato sledi zgodovinski izvor in razvoj metode, ki je včasih prav zanimiv; predvsem takrat, ko je pobuda za nastanek metode prišla iz nekega drugega, in ne kadrovskega področja (npr. iz športa ali marketinga). Če želimo bralca prepričati, da je metoda, o kateri bere, res uporabna in uspešna, ga najlaže prepričamo s številkami oz. v našem primeru s sistematičnim pregledom znanstvenih raziskav ter njihovih ugotovitev.

Osrednji del vsakega poglavja je natančna predstavitev izbrane metode (pristopa) – kakšen je njen namen, v katerih primerih jo lahko uporabimo ter postopek, kako se lotimo njene vpeljave oz. izpeljave. Avtorji poglavja želijo potek izvedbe metode bralcu predstaviti tako, da si bo kar najbolje predstavljal, kako se na postopek pripraviti, kako načrtovati potrebne vire, kako motivirati sodelujoče ter kako zaključevati in vrednotiti rezultate. In da bo metoda postala še bolj predstavljiva, bolj živa, sledi predstavitev konkretnega primera, ki je lahko izmišljen ali resničen. Ob zaključku poglavja avtorji metodo kritično ovrednotijo, in sicer z razdalje. Opozarjajo na morebitne pasti, pomanjkljivosti, napake, ki lahko nastanejo pri sami implementaciji.

Knjigo smo napisali psihologi. Zato v vsakem poglavju bralec najde tudi del, v katerem opisujemo vlogo psihologa pri izbrani metodi. Čeprav niso vse predstavljene metode le psihološke, saj lahko izvirajo tudi iz sorodnih področij (npr. pedagogika, ekonomija, sociologija ipd.), pa je perspektiva v tej knjigi psihološka. Psiholog je lahko pobudnik za izbor in uporabo določenega pristopa, lahko je svetovalec, opazovalec, v drugih situacijah tudi informator ali izobraževalec, v nekaterih primerih spraševalec, raziskovalec ali organizator. Vsekakor pa je vedno in povsod model, ki s svojim ravnanjem predstavlja vzor, naj bo za etično ravnanje, za odprtost novim izkušnjam in prilagodljivosti ali za učinkovito komunikacijo.

Veliko besed o psihologiji, kajne? To pa še ne pomeni, da je knjiga namenjena izključno psihologom v praksi in študentom psihologije. Znanstvena monografija je namenjena prav vsem vodjem, kadrovskim strokovnjakom, izobraževalcem, ki želijo spremljati in aktivno sodelovati pri rasti in razvoju svojih zaposlenih. Ob knjigi pa bi radi rastli tudi mi, študenti in zaposleni na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani. 


V preteklem tednu je potekala tudi okrogla miza, katere namen je bilo predstaviti novo izdano knjigo. Dogodek se je snemal in je dostopen na povezavi. Lepo ste vabljeni k ogledu!