Raznolikost v globljem kontekstu

Piše: Špela Koprivnik

“Sporno postane, ko je oseba obravnavana drugače ali pa nima enakih možnosti na podlagi svojih osebnostnih lastnosti, ki niso ključnega pomena za posamezno delovno pozicijo.”

Sodobna delovna okolja in delovni procesi od posameznika običajno zahtevajo delo v timih. V slednjih se srečujejo različni ter raznoliki posamezniki. Raznolikost je koncept, ki (vsaj v tujini) pridobiva na pomembnosti v kontekstu organizacijske psihologije. Lahko bi rekli, da so treningi sprejemanja raznolikosti med sodelavci, ključni v internacionalnih delovnih okoljih oz. v okoljih, kjer zaposlenih prihajajo iz različnih etničnih, verskih in rasnih ozadij. Kot je znano iz socialne psihologije, ljudje ocenjujemo ter kategoriziramo druge ljudi, prav tako pa oblikujemo določene stereotipe, predsodke, ki običajno izvirajo iz razlik »med nami in onimi«. Omenjeno lahko vodi tudi do izogibanja, izločanja ter diskriminacije posameznikov, ki imajo npr. drugo nacionalnost, vero ali barvo kože oz. karkoli pač smo ocenili kot »signifikantno« razliko.

Treninge sprejemanja raznolikosti bi lahko pojmovali kot proti-diskriminacijsko gibanje na mikro ravni, torej na ravni posamezne organizacije. Organizacije tako poleg strpnejših in sprejemajočih sodelavcev, ki bodo lahko delovali v izboljšani delovni klimi, hkrati soustvarjajo strpnejše in bolj sprejemajoče državljane (t.j. svoje zaposlene). Sprašujem pa se, ali je dovolj, da se pri pripravi takšnih treningov osredotočimo zgolj na »klasične« vrste in oblike razlik ter razlikovanja (kot že zgoraj omenjena trojica – etničnost, vera in rasa in nekatere druge) ali pa moramo iti korak globlje?

Kaj bi torej bil korak globlje? Poudarjanje sprejemanja raznolikosti na ravni osebnosti. Tukaj ne govorim o dejstvu, da so določene osebnostne poteze bolj primerne za opravljanje specifičnega poklica. Tako je na primer zaželeno, da pri zastopniku za stike z javnostjo visoko izražena ekstravertiranost ali pri psihoterapevtu poteza sprejemljivost. Cilj testiranja osebnostnih lastnosti pri selekcijskem postopku je ravno to, da poiščemo kandidata, pri katerem obstaja visoko ujemanje med njegovimi osebnostnimi lastnosti in specifično delovno pozicijo.

Zgoraj omenjen proces ni sporen. Sporno postane, ko je oseba obravnavana drugače ali pa nima enakih možnosti na podlagi svojih osebnostnih lastnosti, ki niso ključnega pomena za posamezno delovno pozicijo. Na tem mestu bi izpostavila potezi ekstravertiranost vs. introvertiranost. Zdi se, da so ekstravertirani posamezniki v svojem okolju bolj priljubljeni kot introvertirani. Priljubljenost bi lahko razložili v pomembnih ločnicah, ki ločijo oba pola te osebnostne poteze, torej v iskanju stikov z ljudmi, izpostavljanju v socialnem kontekstu, grajenju široke socialne mreže, komunikativnosti ter sproščenosti v socialnih interakcijah. Vse omenjeno je višje izraženo pri ekstravertiranih kot pri introvertiranih. Zagotovo je vsak izmed nas bil del socialne skupine (pa naj bo to šola, služba, sorodstvo ali kaj drugega), kjer je bil introvert označen z ne-nevtralno frazo kot »On se drži zase, noče se veliko pogovarjati … Čudak je.« Po drugi strani pa so predsodki seveda lahko vezani tudi na ekstravertiranost, ko se npr. zelo komunikativno, ekstravertirano posameznico označi z besedami »Ona preveč blebeta, saj je ne moreš jemati resno. Trapa je.« Kaj bo občutila oseba, ki bo tarča takšnih pripomb s strani sodelavcev ali nadrejenega? Kaj bo, ko bo zaradi takšnih, na osebnost vezanih predsodkov, socialno izločena iz delovnega okolja?

Določeno socialno okolje, kot je npr. delovno okolje, lahko torej bolj ceni specifične osebnostne lastnosti (ki niso ključne za delo) in na podlagi tega neupravičeno razlikuje posameznike, ki imajo le-te od tistih, ki jih nimajo. Takšno razlikovanje je mnogo manj transparentno kot nekatere že ustaljene oblike. Treningi za sprejemanje raznolikosti, ki vključujejo tudi področje osebnostnih potez, bi lahko pripomogli k ozaveščanju in odpravi predsodkov, ki so vezani na različne osebnostne karakteristike.