Masovni podatki v kadrovanju
HRM

Masovni podatki v kadrovanju

Kaj so masovni podatki? V dandanašnjem svetu skorajda z vsakim dejanjem, pa če je to v fizičnem svetu ali pa na spletu, puščamo digitalne sledi, ki raziskovalcem lahko veliko povedo o vedenju in lastnostih posameznika, ki jih je pustil. Ideja masivnih podatkov (ang. big data) je torej zbiranje teh digitalnih sledi, ki jih je nato … Nadaljujte z branjem

Rezultati ankete: o vlogi kadrovske službe v organizacijah
HRM

Rezultati ankete: o vlogi kadrovske službe v organizacijah

Piše: Simona Klančnik Temelj vsakega podjetja oziroma druge oblike organizacije so v njej zaposleni. Kadri predstavljajo največji potencial in konkurenčno prednost za organizacije. Od tega, kako vodstvo ravna z njimi, je odvisno, ali bo podjetje delovalo uspešno in učinkovito. Uspešne organizacije se od manj uspešnih razlikujejo po tem, kako management ravna s kadri, kako jih … Nadaljujte z branjem

Odnos slovenskih kadrovskih strokovnjakov do elektronskega upravljanja s človeškimi viri
HRM

Odnos slovenskih kadrovskih strokovnjakov do elektronskega upravljanja s človeškimi viri

Hiter tehnološki razvoj in pojav interneta je povzročil številne spremembe, med drugim tudi na področju kadrovanja. Pojavilo se je elektronsko upravljanje s človeškimi viri, ki vključuje običajne kadrovske procese, podprte z uporabo informacijske tehnologije. Neja Markočič v svojem magistrskem delu z naslovom Odnos slovenskih kadrovskih strokovnjakov do elektronskega upravljanja s človeškimi viri predstavi opredelitev e-HRM, oblike … Nadaljujte z branjem

Standardi slovenske kadrovske stroke
HRM

Standardi slovenske kadrovske stroke

Standardi slovenske kadrovske stroke veljajo kot priporočilo za strokovnjake, ki opravljajo svoje delo na kadrovsko izobraževalnem področju, oziroma za tiste, ki se ukvarjajo s kadrovsko stroko. Projektna skupina, ki jih je pripravila, se je najprej seznanila z obstoječimi standardi v Evropi in v svetu. Kot primarno izhodišče so izbrali opise kompetenc in standardov, ki so … Nadaljujte z branjem