Odnos slovenskih kadrovskih strokovnjakov do elektronskega upravljanja s človeškimi viri

Hiter tehnološki razvoj in pojav interneta je povzročil številne spremembe, med drugim tudi na področju kadrovanja. Pojavilo se je elektronsko upravljanje s človeškimi viri, ki vključuje običajne kadrovske procese, podprte z uporabo informacijske tehnologije.

Neja Markočič v svojem magistrskem delu z naslovom Odnos slovenskih kadrovskih strokovnjakov do elektronskega upravljanja s človeškimi viri predstavi opredelitev e-HRM, oblike e-HRM, dejavnike sprejemanja in uspešnosti te oblike kadrovanja ter teoretične modele sprejemanja različnih oblik tehnologije. Magistrsko delo predstavlja prvo raziskavo s področja odnosa slovenskih kadrovskih strokovnjakov do e-HRM.

V magistrski nalogi najdete odgovore na naslednja vprašanja: Ali kadrovski strokovnjaki v Sloveniji uporabljajo e-HRM? Katere oblike e-HRM uporabljajo? Kako so zadovoljni z e-HRM? Kakšen je njihov odnos do tega načina kadrovanja? Ali prihaja do statistično pomembnih razlik med kadrovniki, ki e-HRM zgolj poznajo in tistimi, ki ga tudi uporabljajo? Ali prihaja do pomembnih razlik glede na demografske značilnosti? Ali obstajajo razlike v njihovem odnosu do e-HRM glede na to, v kakšni organizaciji delajo?