Standardi slovenske kadrovske stroke

Standardi slovenske kadrovske stroke veljajo kot priporočilo za strokovnjake, ki opravljajo svoje delo na kadrovsko izobraževalnem področju, oziroma za tiste, ki se ukvarjajo s kadrovsko stroko.

Projektna skupina, ki jih je pripravila, se je najprej seznanila z obstoječimi standardi v Evropi in v svetu. Kot primarno izhodišče so izbrali opise kompetenc in standardov, ki so jih na podlagi mednarodne raziskave med kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki oblikovali v organizaciji Society for Human Resource Management. Oblikovali so prilagojen predlog standardov tako, da upošteva posebnosti izvajanja kadrovske funkcije v slovenskih podjetjih in organizacijah.

Standardi predstavljajo pomemben korak k dvigu strokovnosti na kadrovskem področju, več o samih standardih in izbranih kompetencah pa lahko najdete tukaj.