Recikliranje je dobra rešitev za varovanje okolja. Ne drži. No, vsaj ne v tolikšni meri, kot si želimo. Dolgo časa je bila v boju za varovanje okolja glavna mantra: “Recikliraj!”. Doma, na delovnih mestih in povsod drugod smo zato začeli postavljati ekološke otoke ter sčasoma ponotranjili ločevanje odpadkov…

Delo od doma je lahko fajn. Zelo fajn. Zaradi prednosti, ki jih prinaša (npr. prihranek časa pri vožnji, možnost fleksibilnejšega urnika), velikokrat govorimo, da si ga želimo. V nekaterih podjetjih je že nekaj časa stalna ali vsaj občasna praksa. Veliko podjetij pa se z delom od doma premierno (in prisilno) srečuje v trenutni situaciji. Tudi sam zaradi narave (prostovoljnega) dela, ki ga opravljam v zadnjih letih, veliko nalog opravim doma. Pravzaprav kar večino…