Pregled vprašalnikov delovnih vrednot
Organizacijske spremembe in razvoj / Pozitivno organizacijsko vedenje / Psihologija dela / Struktura, kultura, klima

Pregled vprašalnikov delovnih vrednot

Delovne vrednote so del našega vsakdanjika. V zadnjem času smo že nekajkrat objavili preglede vprašalnikov. Ogledate si lahko pregled vprašalnikov Spletnega postopanja in Prezentizma. V tem članku pa bomo pisali o delovnih vrednotah. Vrednote in delovne vrednote Vrednote so motivacijski cilj najvišjega hierarhičnega reda. Ne odražajo toliko trenutne motivacijske naravnanosti, temveč relativno trajno, dolgoročno naravnanost. … Nadaljujte z branjem

Imate vrednote v srcu ali le na papirju?
HRM

Imate vrednote v srcu ali le na papirju?

Uspešnost, usmerjenost k rezultatom, skrb za zaposlene, okoljska odgovornost … je le nekaj najpogostejših vrednot v slovenskih organizacijah. Koliko vaših zaposlenih bi znalo vrednote našteti, tudi če bi jih zbudili ob polnoči? Cilj organizacijskih vrednot, enega ključnih gradnikov organizacijske kulture, ni, da jih obesimo na spletno stran ali da so na ogled na oglasni deski. Poznavanje in razumevanje organizacijskih vrednot vpliva … Nadaljujte z branjem

Subjektivni kriteriji vrednotenja dela mlajših slovenskih managerjev
Uspešnost in učinkovitost

Subjektivni kriteriji vrednotenja dela mlajših slovenskih managerjev

Na področju vrednotenja managerske učinkovitosti se pogosto srečamo z dilemo, kako delovno učinkovitost managerja ločiti od učinkovitosti organizacije. Naslednji izziv pri merjenju managerske delovne učinkovitosti predstavlja vprašanje, kako meriti učinkovitost managerja, ne pa zgolj njegove uspešnosti – namreč, pri ocenjevanju uspešnosti se pozornost posveča zgolj končnim rezultatom, ne glede na vložene vire, in zato ta … Nadaljujte z branjem

Makroekonomski in psihološki vidiki varne prožnosti
Organizacijske spremembe in razvoj

Makroekonomski in psihološki vidiki varne prožnosti

O prožnosti se je začelo govoriti v 70-ih letih, in sicer v okviru t.i. humanizacije dela. Za večjo prožnost delovnega časa so se zavzemali zaposleni in njihovi predstavniki z namenom izboljšanja delovnih pogojev in lažjega usklajevanja dela z družinskim in zasebnim življenjem. V sredini 80-ih let se je okrepilo zanimanje za povečanje prožnosti dela v … Nadaljujte z branjem

Povezanost osebnostnih značilnosti z delovnimi vrednotami in karierno motivacijo
Pozitivno organizacijsko vedenje

Povezanost osebnostnih značilnosti z delovnimi vrednotami in karierno motivacijo

Med seboj se razlikujemo v delovnih vrednotah, ki prikazujejo naše splošno mnenje o delu. Ena izmed pomembnih vrednot v našem življenju je kariera, za katero smo ljudje različno motivirani. V diplomskem delu Blanka Stariha raziskuje, kakšne delovne vrednote in karierno motivacijo imajo osebe z različnimi osebnostnimi lastnostmi. Nadaljujte z branjem