Subjektivni kriteriji vrednotenja dela mlajših slovenskih managerjev

Hand kreuzt fünf Bewertungssterne an auf Tafel mit Kreide

Na področju vrednotenja managerske učinkovitosti se pogosto srečamo z dilemo, kako delovno učinkovitost managerja ločiti od učinkovitosti organizacije. Naslednji izziv pri merjenju managerske delovne učinkovitosti predstavlja vprašanje, kako meriti učinkovitost managerja, ne pa zgolj njegove uspešnosti – namreč, pri ocenjevanju uspešnosti se pozornost posveča zgolj končnim rezultatom, ne glede na vložene vire, in zato ta način ni najbolj reprezentativna mera za oceno managerjeve delovne učinkovitosti. Za nadzor le-te mora manager sam izbrati kriterije, po katerih bo le-to presojal – uporablja lahko lažje merljive, objektivno opredeljene kriterije ali težje merljive, subjektivno opredeljene kriterije. V kolikor manager ne uporablja objektivnih, lažje merljivih kriterijev za vrednotenje svojih strokovnih aktivnosti, ga lahko to v razvijajočem se svetu, kjer se delovna okolja in zahteve pospešeno spreminjajo, ovira pri usvajanju in razvijanju inovativnih metod in pristopov k managerskim aktivnostim.

V raziskavi je sodelovalo 97 slovenskih managerjev, starih od 28 do 42 let, z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na vodstvenih položajih ter vsaj petimi podrejenimi. Za namen raziskave smo pripravili vprašalnik s 40 kriteriji, v katerem so managerji poročali o uporabi kriterijev na 4-stopenjski lestvici od 1 (skoraj nikoli) do 4 (skoraj vedno). Vključen je bil širok nabor demografskih spremenljivk: spol, starost, izobrazba in delovne izkušnje managerja, velikost organizacije, število podrejenih, sektor, v katerem organizacija deluje ter lastništvo organizacije. Dodatno so bile aplicirane še tri kratke osebnostne lestvice: lestvica osebne potrebe po strukturi, tolerance nejasnosti ter netolerance negotovosti. Kaj je raziskava pokazala pa si lahko preberete v magistrskem delu psihologinje Nine Janža.