Povezanost osebnostnih značilnosti z delovnimi vrednotami in karierno motivacijo

Med seboj se razlikujemo v delovnih vrednotah, ki prikazujejo naše splošno mnenje o delu. Ena izmed pomembnih vrednot v našem življenju je kariera, za katero smo ljudje različno motivirani. V diplomskem delu Blanka Stariha raziskuje, kakšne delovne vrednote in karierno motivacijo imajo osebe z različnimi osebnostnimi lastnostmi.