The influence of unconscious motives on decision-making of auditors

Finančna kriza je ponovno odprla vprašanje o neodvisnosti nadzornikov in konfliktih interesov. Neodvisen in nepristranski nadzornik zagotavlja, da so trditve podjetja o njegovem finančnem položaju in procesih v ozadju teh trditev pravilni in pravični. Več o tej temi si lahko preberete v magistrski nalogi Mine Godec, ki je zapisana v angleščini.