Povezanost motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva pri delu
Odnosi z zaposlenimi

Povezanost motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva pri delu

Termin motivacija izhaja iz latinske besede za gibanje (movere). Motivacija je razlog, zakaj nekaj počnemo oz., povedano drugače, usmerja posameznikovo ravnanje k želenim ciljem (Armstrong in Taylor, 2014). Zadovoljstvo pri delu pa je tema, ki že vrsto desetletij zanima raziskovalce s področja psihologije dela in organizacije. Posledično obstaja mnoštvo različnih teorij in definicij zadovoljstva pri … Nadaljujte z branjem

Zakaj je pomembno, da si zaposleni lahko preoblikuje delovno mesto?
Odnosi z zaposlenimi

Zakaj je pomembno, da si zaposleni lahko preoblikuje delovno mesto?

V slovenskem prostoru je model preoblikovanja dela razmeroma nepoznan. Metode in tehnike, ki jih opisuje, definira in predlaga, predstavljajo nov pogled na načrtovanje dela. Pomembnost koncepta se kaže predvsem preko dobro prakse ter izsledkov raziskav. Uspešno preoblikovanje dela, je proces v katerega je vpleten zaposleni sam, in lahko s svojimi proaktivnimi in prilagoditvenimi namerami pozitivno … Nadaljujte z branjem

Ko delovne obremenitve pahnejo v … ?
Blog

Ko delovne obremenitve pahnejo v … ?

Piše: Sanja Sever Daljša različica članka je bila objavljena v reviji Panika, letnik 18, številka 2, strani 28-30. Tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju smo priča večjim delovnim obremenitvam, tesno postavljenim časovnim rokom in stopnjujočim se zahtevam po nenehnem učenju. Potrebe po storilnosti, učinkovitosti in dobrem usklajevanju večjih stebrov življenja še nikoli niso bile … Nadaljujte z branjem

V podjetjih bolj cenijo učinkovitost kot ustvarjalnost
Odnosi z zaposlenimi / Pozitivno organizacijsko vedenje

V podjetjih bolj cenijo učinkovitost kot ustvarjalnost

Delodajalci na delovnih mestih vse pogosteje uvajajo zdrav način prehranjevanja, razgibavanje, drseči delovni čas in delo od doma. V odprtih delovnih prostorih je delo ponavadi bolj hrupno in bolj stresno, komunikacija pa zaradi številnih šumov včasih celo slabša, čeprav se delodajalci za takšne prostore odločajo prav zaradi boljše komunikacije. Odločilni za kreativno in stimulativno delovno … Nadaljujte z branjem

Se že veselite naslednjega sestanka?
Uspešnost in učinkovitost

Se že veselite naslednjega sestanka?

Sestanki predstavljajo eno izmed najpogostejših oblik komunikacije v organizaciji, ki zajema več kot dve osebi. Mnogim zaposlenim odvzamejo velik del delovnega časa, za vodje pa sestankovanje predstavlja eno izmed osrednjih aktivnosti delovnega dne. Njihovo prežemanje delovnega procesa, jih uvršča med temeljne nosilce ustvarjanja in širjenja organizacijskega znanja ter kulture (Boden, 1994; Nielsen, 2009; po Svennevig, … Nadaljujte z branjem

Kako motivirati zaposlene – je denar res sveta vladar?
Uspešnost in učinkovitost

Kako motivirati zaposlene – je denar res sveta vladar?

Pišeta: Suzana Dejić in Katarina Ponjavić »Največja nevarnost za večino od nas ni to, da ne bi dosegli previsoko zastavljenega cilja, temveč to, da cilj zastavimo prenizko in ga dosežemo.« (Michelangelo) Preden sva se lotili pisanja mnenja, sva iz radovednosti izvedli kratko anketo. Postavili sva preprosto vprašanje »Kaj vas najbolj motivira pri delu?« Največ glasov … Nadaljujte z branjem