Povezava meditacije z delovnim zadovoljstvom, zavzetostjo in spoprijemanjem s stresom

Zadnja tri desetletja raziskovalci kažejo povečano zanimanje za proučevanje meditacijske vadbe,  nedavno pa je meditacija pritegnila pozornost tudi v industrijsko-organizacijski psihologiji. V diplomskem delu se je Sandra Štefanc osredotočila na proučevanje morebitnega ugodnega učinka meditacije na organizacijske spremenljivke, in sicer na delovno zadovoljstvo, delovno zavzetost in spoprijemanje s stresom. Več o tej temi si lahko preberete tukaj.