Izšla je prva znanstvena monografija o zaključevanju kariere

V založbi Filozofske fakultete je pretekli mesec izšla monografija Zaključevanje kariere – od teorije k praksi. Gre za skupno delo študentov Oddelka psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doc. dr. Eve Boštjančič. Lotili so se zelo aktualnega strokovnega področja, ki pa je v Sloveniji slabše raziskano oz. ji strokovna javnost posveča premalo pozornosti.

Danes je potrebno zaključevanje kariere opisati širše kot pred desetimi leti, saj se njegova časovna opredelitev vedno bolj izmika. Ljudje bodo v prihodnosti delali vedno dlje, ponudba delovnih mest in narava dela se spreminjata, življenjski tempo se stopnjuje, odgovornost za primerno finančno nadomestilo ob zaključku kariere pa se vedno bolj prenaša na posameznika. V Sloveniji smo trenutno še korak za razvitim delom Evrope, kjer strokovne svetovalne službe pripravljajo sistematične načrte in programe izobraževanja za delo s starejšimi zaposlenimi, vendar se zavedamo, da čas teče in da bo povprečna starost delovne sile z leti naraščala.

Monografija Zaključevanje kariere – od teorije k praksi je razdeljena glede na tri obdobja zaključevanja kariere: (1) obdobje zaključevanja kariere, (2) obdobje pred zaključkom kariere in (3) obdobje po zaključku redne zaposlitve. Poglavja so napisali različni avtorji, zato se lahko vsako bere kot zaključena celota. V prvem delu knjige lahko bralec izve več o tem, kaj je zaključevanje kariere, dobi zgodovinski pregled problematike, kakšne so zakonske opredelitve in določila, kakšna so stališča do zaključevanje kariere in zakaj je to sploh pomemben del posameznikovega delovnega aktivnega življenja. Pred zaključkom kariere je pomemben pogled zaposlenega na upokojitev, kakšno vlogo organizacija zavzame ob posameznikovem zaključevanju kariere in kakšne so dobre prakse na tem področju. Gre torej za zaključevanje kariere v kontekstu delovnega okolja. Tretji del knjige, ki se osredotoča na obdobje po zaključku kariere, pa spregovori ključnih dejavnikih prilagoditve na pokareirno obdobje. Tu imajo pomembno vlogo sorodniki in prijatelji. Zadnji del knjige opisuje tudi, kakšni so tisti, ki se na upokojitev dobro prilagodijo, odpre vprašanja osamljenosti in nekatere vidike predčasne upokojitve, npr. invalidnost, odpustitev z delovnega mesta, in kakšne so možnosti za delo po upokojitvi.

Znanstvena monografija je zapisana tako, da je zanimiva za delodajalce, ki bodo dobili koristne informacije o starejših zaposlenih, te pa jim bodo v pomoč pri oblikovanje različnih programov zanje. Zanimiva je tudi za zaposlene, da bodo bolj informirani o tem obdobju, ki ga lahko pričakuje vsak, kot tudi za upokojence, da jim predstavi spoznanja o upokojitvi in o premalo poudarjenih možnosti, ki se tedaj pojavijo. Tudi študenti in raziskovalci s področja psihologije, pedagogike, socialnega dela in ekonomije lahko monografijo uporabijo kot izhodišče za raziskovanje aktualnega področja. Gre za prvo znanstveno monografijo o zaključevanju kariere, ki pa bo, kot upajo avtorji, spodbudilo nadaljnjo razpravo ter spodbudilo razvoj področja tudi v praksi.

Renomirana profesorja Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Marko Polič in dr. Klas Matija Brenk sta ob izidu zapisala:

»Delo predstavlja svež in inovativen pristop k vprašanju zaključevanja kariere kot procesa, na katerega vplivajo mnogi dejavniki in ki tudi sam vpliva na kakovost življenja zaključevalca. Delo je pisano jasno in pregledno in v treh osnovnih poglavjih časovno prikaže razvoj zaključevanja kariere kot zapleten in mnogoplasten proces.«

Marko Polič

»Monografija je prva, ki v slovenskem znanstvenem, aplikativnem in jezikovnem prostoru predstavlja eno od dolgo zapostavljenih tem – zaključek delovne kariere. Povzema tako teoretične koncepte, ki obdobje opredeljujejo, kot tudi rezultate lastnih raziskav avtorjev. S pridom jo bodo uporabili študenti psihologije, ekonomije, sociologije, kot tudi zaposleni ob koncu svoje delovne kariere ter upokojenci.«

Matija Klas Brenk