Kadrovanje

Kako podjetja iščejo nove kadre, zlasti za vodilna mesta? Kako iščejo kadre za manj izpostavljena delovna mesta?

Posamezni strokovnjaki so v oddaji Studio ob 17:00 spregovorili o tem, kaj preverjajo ob zaposlovanju novih sodelavcev, kakšna znanja se pričakujejo od bodočih sodelavcev, pa tudi o tem, koliko kandidatov se prijavlja na posamezna delovna mesta in kako podjetja selekcionirajo veliko število prispelih prijav.

Dotaknili so se različnih prehajanj med podjetji, različnimi delovnimi mesti in med različnimi sektorji in kdaj ta prehajanja lahko pomenijo visoko stopnjo tveganja za nastanek nasprotja interesov ter kako ravnati, da ne pride do nasprotja interesov, kadar se zaposlimo pri konkurenčnem podjetju. Hkrati lahko v oddaji prisluhnete tudi osebni izkušnji ob prvi zaposlitvi ter temu, kaj narediti, da boste bolj zaposljivi in za bodoče delodajalce bolj zanimivi.