Delo med dopustom v povezavi z delovno motivacijo in zadovoljstvom

Dopust je kot daljše obdobje odsotnosti z dela, podeljeno zaposlenemu, namenjen za počitek, rekreacijo ali potovanja in traja več kot dva dni. Tina Kastelic je v diplomski nalogi preučevala odnos dela med dopustom z delovnim zadovoljstvom in delovno motivacijo. Namen raziskave je bil preveriti, ali zaposleni med dopustom delajo vedno več, pri čemer so jo zanimale tudi razlike glede na spol in delovno pozicijo, ter kako je to povezano z delovnim zadovoljstvom in delovno motivacijo.

Rezultati so pokazali, da ljudje v splošnem pričakujejo, da bodo med dopustom delali manj. Ženske med dopustom delajo manj kot moški, prav tako delajo manj zaposleni na nevodilnih delovnih pozicijah v primerjavi z vodilnimi. Pokazalo se je tudi, da zaposleni, ki med dopustom namenijo več časa delovnim obveznostim, niso manj zadovoljni. Pri delovni motivaciji se je pokazalo, da so bolj motivirane osebe, ki so bolj notranje kot zunanje motivirane. To pomeni, da ob višji notranji motivaciji, več delamo. Podobno so rezultati pokazali, da bolj zadovoljni ljudje delajo več, razlogi pa so, kot kaže, v predvsem njih samih. Bodisi jih to delo izpopolnjuje, jim je v interes, užitek ali notranje zadovoljstvo ali pa jih pri tem podpirajo osebne vrednote.

Več o tej temi si lahko preberete v diplomski nalogi Delo med dopustom v povezavi z delovno motivacijo in delovnim zadovoljstvom.