Mehke veščine omogočajo kapaciteto za oblikovanje in vzdrževanje učinkovitih odnosov z ljudmi. Predstavljajo kombinacijo kognitivnih, metakognitivnih, medosebnostnih, intelektualnih in praktičnih spretnosti ter etičnih vrednot. Omogočajo prilagajanje trenutnim okoliščinam in pozitivno obnašanje na način, da je posameznik sposoben učinkovitega spopadanja z novimi izzivi …

Karierna predanost je emocionalna povezanost posameznika z lastno kariero, ki vključuje motivacijo za delo na izbranem področju ter razvoj in strmenje k s kariero povezanim ciljem, ki pa niso vezani le na določeno delovno mesto, temveč obsegajo vrsto sorodnih delovnih mest, povezanih z določenim poklicnim področjem. Posameznikova karierna predanost je pomembna iz najrazličnejših razlogov; spodbuja razvoj strokovnega znanja, lahko pripelje do višjega dohodka in povečane samozavesti ter posameznikom pomaga pri spopadanju z današnjo negotovostjo zaposlitve…

Področje prostovoljstva v zdravstvu je zelo pomembna in hkrati ne dovolj jasno raziskana tematika. Študenti psihologije imajo za prostovoljstvo na tem področju dela manj možnosti, saj dosti časa in energije mentorjev zasedejo specializanti in pripravniki, kar pa je seveda logično, saj so plačani s strani države. Intervju sem izvedla z dr. Sanjo Šešok, klinično psihologinjo, zaposleno na Nevrološki kliniki, osebo polno znanj in izkušenj…