Prispevki s področja psihologije dela – wikipedia
Psihologija dela

Prispevki s področja psihologije dela – wikipedia

V študijskem letu 2015/16 so študentje 3. letnika psihologije v okviru seminarja pri Psihologiji dela, pod mentorstvom dr. Boštjana Bajca, na slovenski strani Wikipedije uspešno dopolnili nabor osnovnih pojmov na področju psihologije dela. Preberete lahko o romantičnih razmerjih na delovnem mestu, načrtovanju nasledstva, vplivu prostora na delo, dopustu, komunikaciji z organizacijami v tujini in še … Nadaljujte z branjem

Nedenarno nagrajevanje ali kdo si zasluži korenček na fakulteti za upravo
Pozitivno organizacijsko vedenje

Nedenarno nagrajevanje ali kdo si zasluži korenček na fakulteti za upravo

Pišeta: Tina Šibenik in Doris Fras »Ljudje, ki pričakujejo nagrade za svoje delo so manj uspešni kot tisti, ki za zaključevanje svojih nalog ne pričakujejo nobenih nagrad!« (Alfie Kohn) Pa pojasnimo za začetek naslov. Večina od nas pozna pregovor »o korenčku in palici«, pa vendar imajo ljudje različna razumevanja o tem, kaj točno naj bi … Nadaljujte z branjem

Delo s starejšimi zaposlenimi
Psihologija dela / Uspešnost in učinkovitost

Delo s starejšimi zaposlenimi

Pišeta: Mateja Sovdat in Tina Semenič »Ne bogati nas tisto, kar smo slišali, temveč tisto, kar smo doživeli!« (Karl Gloersen) Mentorstvo v UKC Ljubljana predstavlja lep primer dobre prakse, Starejši zaposleni, polni izkušenj in znanja,  namreč učijo motivirane mlade, željne učenja, ki svojo karierno pot šele začenjajo. Mladi v UKC Ljubljana brez prakse ne morejo pridobiti … Nadaljujte z branjem

Vloga pravičnosti v organizaciji
Odnosi z zaposlenimi / Čustva pri delu

Vloga pravičnosti v organizaciji

Prve raziskave organizacijske pravičnosti izvirajo iz 60ih let (Adams, 1963, 1965; v: Cohen-Charash in Spector, 2001). Cohen-Charash in Spector (2001) sta objavila metaanalizo, v kateri sta se osredotočila na spremenljivke, ki se povezujejo z zaznavo pravičnosti v organizaciji. Preverjala sta, kako se distributivna, postopkovna in interakcijska nepravičnost povezujejo z delovno uspešnostjo, kognicijo ter čustvi zaposlenih … Nadaljujte z branjem

Nepošteno ravnanje organizacij (in tistih, ki tam delajo)
Konflikti

Nepošteno ravnanje organizacij (in tistih, ki tam delajo)

Neka mera nepoštenosti je v socialnih, poslovnih in osebnih interakcijah sprejemljiva. Zlomi velikih podjetij pa nam postavljajo vprašanja o tem, kako regulirati nepoštenost organizacij. Vzroke za nepoštenost opisujejo različni modeli in teorije, v kontekstu organizacijske nepoštenosti pa je za obravnavo posebej zanimiva samopodoba in samo-zavajanje managerjev ter predsedstva korporacije. Nepoštenost Hall (2013) definira kot vedenje, … Nadaljujte z branjem

Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge
Timsko delo / Uspešnost in učinkovitost

Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge

Učinkovita gradnja tima je ena izmed pomembnih nalog organizacije. Kljub temu, da vemo, da na uspešnost tima vplivajo številni dejavniki, v literaturi veliko pozornosti posvečajo raznolikosti med člani tima ter njihovim timskim vlogam. Poznavanje timskih vlog ter njihovih značilnosti nam nudi vpogled v delovanje tima, daje nam osnovo za gradnjo učinkovitega tima ter smernice za načrtovanje … Nadaljujte z branjem

Kako razumeti kompleksne mehanizme znotraj organizacije? Intervju z mag. Igorjem Krajncem
Odnosi z zaposlenimi

Kako razumeti kompleksne mehanizme znotraj organizacije? Intervju z mag. Igorjem Krajncem

Piše: Sara Marn Transakcijska analiza je v zadnjih nekaj desetletjih postala ena izmed vodilnih psihoterapevtskih smeri, ki pomaga odgovarjati tudi na vprašanja o delovanju organizacije, predvsem o komunikaciji med zaposlenimi. O vlogi Organizacijske transakcijske analize (OTA) sem se pogovarjala z mag. Igorjem Krajncem, univ.dipl.psih, ki je v svoji 20-letni psihološki praksi (med drugim z delom … Nadaljujte z branjem